Личен коментар

Време е да се сложи край на публичното унижаване на сто и тридесет годишна партия от вкопчили се в бюрата персони

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *