Личен коментар

Петя Михалевска: Има ли АПИ адекватна информация за състоянието на земните маси по продължението на целия път Смолян – Мадан

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *